Som Vårdfokus skrev i förmiddags var det först bara sjuksköterskorna på akutmottagningarna i Malmö och Lund som skulle få det extra lönetillägget på 1 500 kronor som Region Skåne beslutat om.

Det väckte genast starka reaktioner från Skånes övriga akutmottagningar där man också har en mycket pressad arbetssituation.

Under dagen kom beskedet från arbetsgivaren: samtliga sjuksköterskor på Skånes akutmottagningar får lönetillägget.

– Det är gott och väl att arbetsgivaren insett detta, men vi håller fast vid att det hade varit bättre att höja lönerna i stället för att införa ett tillägg, säger Jan-Eric Hansson, förtroendevald för Vårdförbundet i Skåne.

Han tillägger också att den stora problematiken för akutmottagningarna handlar om arbetsmiljö och patientsäkerhet.

– Det behövs en personalstyrka som står i paritet med de stora patientströmmarna till akuten och dessutom måste det finnas vårdplatser så att patienterna inte blir kvar och ska vårdas på akuterna.