Vancomycinresistenta enterokocker, VRE,  har upptäckts på sjukhuset i Lund. Men av de nio fall som spårats än så länge har bara en hittills blivit sjuk.

Patienten insjuknade på den en njurmedicinsk avdelning på Skånes universitetssjukhus i Lund, Sus, den 9 november i år. Efter det sattes smittspårning in och ytterligare åtta patienter har upptäckts bära på bakterien.

En teori är att smittan fördes vidare när den första patienten flyttades från njurmedicin till infektionskliniken.

Av de nio fall som hittills upptäckts har tre vårdats på njurmedicin och sex på infektionskliniken.

Av de nio patienterna är bara tre kvar på sjukhuset, rapporterar Sydsvenskan.

För att ta reda på om ännu fler patienter har smittats ska även patienter som har lämnat de båda enheterna kontaktas för smittspårning under de närmaste veckorna.