Som Vårdfokus tidigare berättat startade Norrköpings kommun i våras en annorlunda kampanj riktad till de anställda i kommunen. Den som tipsar personalavdelningen om sjuksköterskor som kan tänka sig att jobba i kommunen kan få en bonus på mellan 10 000 och 20 000 kronor. Förutsättningen är dock att tipset leder till en varaktig anställning i minst sex månader.

Sen kampanjen startade har personalenheten fått in mer än 50 intresseanmälningar. Elva nya sjuksköterskor har anställts, varav sju stycken tack vare tips från de anställda.

Lagom till jul betalas de första bonusarna ut, eftersom det då har gått ett halvår sedan de första tipsade sjuksköterskorna anställdes.

I Norrköping arbetar cirka 200 sjuksköterskor i kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Fortfarande finns behov av nya sjuksköterskor, varför kommunen beslutat att rekryteringskampanjen med bonusar ska fortsätta året ut.