När det kommer till mat är äldres valfrihet starkt begränsad. Livsmedelsverket oroar sig över den höga andelen undernärda bland äldre och har nu tagit fram en rapport med förslag på åtgärder för bättre måltider i äldreomsorgen.

Livsmedelsverket anser att det behövs nya sätt att tillgodose den enskildes behov och föreslår satsningar på den mat som levereras hem till de äldre av hemtjänsten.

Har inte hängt med

– Fler och fler äldre väljer att bo kvar hemma och vi har inte hängt med i hur maten ska hanteras. Matlådor passar långt ifrån alla och är bara ett mål om dagen. En del kommuner har avtal med lokala restauranger eller matlagning i hemmet, men fler innovativa lösningar behövs, säger Eva Sundberg, projektledare på Livsmedelsverket.

Andra förslag för att göra måltiderna bättre är att införa måltidskunskap som en obligatorisk kurs på alla vård- och omsorgsutbildningar. Verket föreslår också en nationell informations- och utbildningssatsning kring måltiderna i äldreomsorgen.

– Det räcker inte med kunniga kockar. För att lyckas krävs också en samsyn i hela organisationen om att måltiderna är viktiga för de äldres hälsa och välbefinnande, säger Eva Sundberg.

Vill ge Ivo tillsynsrätt

Livsmedelsverket föreslår också att den enskildes rättigheter kring mat och måltider ska lagstadgas i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Lagstiftning gör det lättare att ställa krav på kommunerna, och ger dessutom Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, möjlighet att utöva tillsyn.

– Det är en viktig del i vardagen att få äta det man tycker om och längtar efter. En rätt enligt lagen ger ökad trygghet och möjlighet för statens tillsyn att säkerställa att de äldre får bra mat, säger Stig Orustfjord, Livsmedelsverkets generaldirektör.