Mindfulness och olika former av meditation får allt större spridning i vården. Samtidigt är effekten av metoderna oklar, skriver SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, i en ny rapport.

Rapporten bygger på en internationell översikt som granskat studier där olika slags meditationstekniker använts vid psykisk eller fysisk ohälsa.

Fler studier behövs

Mindfulness gav en liten effekt på ångest, depression och smärta, men enligt översikten saknas vetenskapliga belägg för att mindfulness är bättre än till exempel kognitiv beteendeterapi. SBU konstaterar att det behövs fler och bättre studier.

Och just i dag publiceras en ny svensk studie som jämfört mindfulness med kognitiv beteendeterapi i den vetenskapliga tidskriften British Journal of Psychiatry.

I studien ingick 215 patienter med depression och ångest som lottades till antingen gruppbehandling med mindfulness eller individuell kognitiv beteendeterapi, KBT. Studien genomfördes vid 16 vårdcentraler i Skåne.

På vårdcentraler

Mindfulness-grupperna leddes av instruktörer från olika yrkesgrupper på vårdcentralerna som fått en sex dagar lång utbildning. Utöver gruppträning fick patienterna egna träningsprogram och förde dagbok över sina övningar. Behandlingstiden var åtta veckor.

– Resultaten av studien tyder på att gruppbehandling med mindfulness, genomförd av certifierade instruktörer i primärvården, är en lika effektiv behandlingsmetod som individuell KBT för att behandla depression och ångest, kommenterar professor Jan Sundquist vid Lunds universitet.

Depression och ångest minskade

Självrapporterade symtom av depression och ångest minskade i båda grupperna under de åtta veckorna. Det fanns ingen statistisk skillnad mellan de båda behandlingarna.

– Detta innebär att gruppbehandling med mindfulness bör övervägas som alternativ till individuell psykoterapi, särskilt på de vårdcentraler som inte har möjlighet att erbjuda alla individuell terapi, säger Jan Sundquist.