Det visar en kartläggning byggd på enkätsvar som Socialstyrelsen gjort bland landets 21 landsting och regioner.

Svaren visar att:

  • Inom ambulanssjukvården har drygt 820 personer övat praktiskt med skyddsutrustning.
  • På infektionsklinikerna har drygt 800 gjort det.
  • På akutmottagningarna har nära 500 personer haft praktiska övningar.
  • Intensivvårdsavdelningarna har tränat drygt 220 personer.
  • På laboratorierna har cirka 70 personer genomfört övningarna.

– För att den personliga skyddsutrustningen ska ge ett bra skydd så är det nödvändigt att man har övat med den, så att man vet hur den fungerar och hur man tar på och av den på ett säkert sätt, säger Inger Andersson von Rosen som ansvarat för kartläggningen.


300 kan ta emot misstänkta fall


Undersökningen visar också att utöver intensivvården vid högisoleringsenheten på universitetssjukhuset i Linköping finns det nu nära 300 vårdplatser i landet där man i väntan på provsvar kan isolera misstänka fall av ebola. Skulle det visa sig att patienten verkligen är infekterad av viruset transporteras hen i första hand vidare till Linköping.

 

I samtliga landsting och regioner finns det inom ambulansenheterna numera rutiner för att ta hand om eventuella ebolapatienter. På akutmottagningarna finns liknande rutiner i 19 av 21 landsting, och på samtliga infektionsmottagningar utom en.