I förmiddags kom domen som gällde en olycka 2010 då en ambulanssjuksköterska somnade vid ratten och kraschade mot en bergvägg. Arbetsgivaren åtalades då föraren av ambulansen hade varit igång nästan 23 timmar i sträck.

Men domstolen gav inget besked i dag om det är ett arbetsmiljöbrott att låta ambulansförare köra dygnslånga arbetspass. Åklagarens talan om så kallad företagsbot ogillas eftersom regionens ambulansverksamhet inte anses vara näringsverksamhet. Det var en grundförutsättning och när den inte höll, föll alltihopa. Det kom alltså inget svar på själva sakfrågan – vem som bär ansvaret för olyckan.

Åklagaren har ännu inte bestämt om hon ska överklaga men redan innan domslutet ansåg hon, liksom flera andra som vittnade under rättegången, att fallet kan få andra landsting att dra öronen åt sig. Nämligen det faktum att man som arbetsgivare kan bli ställd till svars för sina scheman.

Norrbotten ska se över schemat

Ett av de landsting som nu ska se över sina ambulansscheman är Norrbotten. Redan tidigare ville man synka arbetstiderna hos personalen som arbetar på hälsocentralerna och sjukhuset. Nu omprövas även den dygnstjänstgöring som förekommer på vissa av länets ambulansstationer.

– Dygnspassen har diskuterats i över tio år och det är klart att det ställs på sin spets nu när det blir en så konkret fråga, säger Stig Holmberg, länsansvarig för ambulanssjukvården.

Belastningen på ambulansen var en stor fråga när det gäller olyckan som blev ett rättsfall. I Norrbotten har antalet uppdrag ökat markant.

– Ja, precis som i övriga Sverige har belastningen ökat även hos oss, säger Anna Alm Andersson, länssamordnare akut omhändetagande.

En projektgrupp med bland annat chefer från respektive ambulansstation ska sköta översynen som ska vara klar i vår.