Det är det norska bemanningsföretaget Accurate Care som begärt ut uppgifter om samtliga 181 000 svenska sjuksköterskor ur Socialstyrelsen register över hälso-och sjukvårdspersonal, det så kallade Hosp-registret.

Använda för rekrytering

I registret lagras, förutom namnen på alla sjuksköterskor, uppgifter om när de fick sin legitimation, om det finns beslut om prövotid och om legitimationen återkallats.

Det norska företaget har redan i dag 24 000 svenska sjuksköterskor inlagda i sin databas, men vill ha med samtliga. Bland annat för att kunna göra riktade marknadsföringskampanjer.

Tvingas lämna ut uppgifterna

Med hänvisning till att det skulle strida mot den svenska personuppgiftslagen har Socialstyrelsen in i det längsta vägrat att lämna ut uppgifterna. Kammarrätten i Stockholm avslog företagets överklagande av Socialstyrelsen beslut.

Men nu har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att myndigheten måste lämna ut uppgifterna till  Accurate Care eftersom företaget är etablerat i Norge, där den svenska personuppgiftslagen inte gäller.

Får fördel

Domen innebär att utländska bemanningsföretag kan skaffa sig konkurrensfördelar gentemot svenska bemanningsföretag inom hälso- och sjukvårdssektorn. Det är ju inte självklart att ett svenskt bolag skulle få ut samma uppgifter som det norska, eftersom det skulle kunna hindras av just personuppgifslagen, som gäller för alla bolag som finns i Sverige.