I går kväll stod det klart att Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet tvärvänt och inte längre stödjer Kristdemokraternas motion om samvetsfrihet för vårdpersonal.

Lade ner sin röst

Det var i tisdags som en oenig landstingsstyrelse i Kronoberg röstade för förslaget. Men landstingsstyrelsens beslut möttes av massiva protester från hela landet och i gårdagens riksdagsdebatt öppnade statsministern för att införa nationella riktlinjer.

Vårdförbundet var bland de första att protestera.

Patientens behov styr

– Vi vill inte se ett sådant här beslut, vi vill inte ens att man går in och utreder frågan. Den vägen ska vi inte beträda i svensk hälso- och sjukvård. Patientens behov och rätten till vård ska styra. Som patient ska du aldrig behöva tvivla på att du får den vård du har rätt till och behöver. Det är en grundläggande rättighet som kvinna att få avbryta en graviditet. Däremot är det inte en rättighet att arbeta som barnmorska, säger Karin Jisborg Hultgren, ordförande för Vårdförbundet Kronoberg.

Barnmorskeförbundets etiska råd gjorde redan i våras en konsekvensanalys av vad det skulle innebära att införa en samvetsklausul och kom fram till att den som av samvetsskäl inte kan tänka sig att delta i abortvård inte ska utbilda sig till barnmorska.

Motionen är död

"Inom alla verksamhetsgrenar inom sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård kan barnmorskan möta kvinnor som har eller ska göra en abort", skrev det etiska rådet.

– För oss är det ingen diskussion, det finns inte utrymme för en samvetsklausul, säger Eva Nordlund, vice ordförande i Barnmorskeförbundet.

Motionen ska behandlas på fullmäktigemötet den 25 november där det formella beslutet tas, men när motståndet nu är totalt är frågan i praktiken död i landstinget Kronoberg.