De nya nationella riktlinjer som myndigheten nu presenterar börjar gälla från och med i dag, trots att det egentligen är en remissversion. Den slutliga versionen publiceras först nästa höst.

För att se till att patienterna får rätt behandling betonar Socialstyrelsen vikten av att olika professioner samverkar med varandra, främst läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, dietister och kuratorer. Båda sjukdomarna är komplexa och kräver ofta flera olika behandlingsmetoder.

Hjälp sluta röka

Vid såväl astma som kol är det viktigt att patienter som röker får hjälp att sluta. För kol är ett rökstopp det enda som kan bromsa sjukdomsförloppet.

I de nya riktlinjerna lyfts också vikten av tidig diagnos fram. I dag är det till exempel många barn som lider av astma utan att ha fått diagnosen fastställd. Med rätt läkemedel och god inhalationsteknik kan de allra flesta bli fria från symtom, konstaterar Socialstyrelsen.

För att kunna optimera behandlingen och skapa en god kontroll av sjukdomen betonas också vikten av återbesök.