– Om patienterna undviker att söka vård de behöver så är det en patientsäkerhetsrisk. Men det verkar inte ha blivit så. Under helgen har det varit drygt normal belastning. Alla patienter är informerade och ingen har vänt i dörren, säger Sten Jacobson, chefsläkare på Stockholms läns sjukvårdsområde.

Lärt om vägglöss

Det var för cirka tre veckor sedan som vägglössen upptäcktes på länspsykiatrin på S:t Görans sjukhus. Hittills har de konstaterats på tre psykiatriska vårdavdelningar och på mottagningar. På två vårdenheter är lössen mycket spridda, på andra finns de enbart på enstaka rum. Även vårdenheterna Ytterö i Farsta och Grindstugan på Rosenlund är drabbade.

– Vi har lärt oss mycket om löss under resans gång. Till exempel att en del blir bitna och andra inte, precis som med mygg. Alla tycker förstås fortfarande att det här är obehagligt, men nu har vi rutiner, säger Sten Jacobson.

Förutom att informera alla så mycket som möjligt har kliniken också tagit fram rutiner för att hindra att lössen sprids ännu mer. Man har slutat flytta runt sängar och städar numera med engångsmaterial.

En patient biten

– Vi rekommenderar patienterna att använda sjukhuskläder, ha så lite privata tillhörigheter som möjligt och förvara dem så att vägglössen inte kommer åt dem. Detsamma gäller för personalen. Risken för dem är att de tar med löss hem, säger Sten Jacobson.

Han har fått rapport om att en patient har blivit biten, med ett bett.

 – Vår oro att patienter ska undvika att söka vård då de behöver gäller fortfarande. I så måtto är lössen en patientsäkerhetsrisk, säger Sten Jacobsen.   

Lokalerna ska saneras. På de mottagningar som har vägglöss räknar man med att det går att flytta runt verksamheten och sanera ett rum i taget. För vårdavdelningarna gäller att de måste evakueras.

Letar lusfria lokaler

– För att sanera måste lokalerna vara tomma och vi jobbar intensivt tillsammans med vården för att hitta lämpliga lokaler så vi kan evakuera. Det känns naturligtvis väldigt obehagligt för alla, både patienter, personal och besökare att veta att man är i sådana här lokaler, säger Christina Hallberg, kommunikations- och pressansvarig hos fastighetsägaren Locum.

Det gäller både att hitta lokaler och att vara säker på att de är lusfria, ett arbete som sker ihop med saneringsfirman.