Bonuspengarna för snabb vårdkontakt och behandling är välbehövliga i barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, som ofta dras med både resurs- och personalbrist.

Men nu vittnar flera källor med god insyn i verksamheten om hur man på flera håll i landet döljer de verkliga kötiderna för att få del av vårdgaranti-miljonerna, skriver Dagens Nyheter.

Inte samma bild

Tidningen har pratat med flera källor i Västmanland där BUP 2011 inte klarade att göra fördjupade utredningar inom 30 dagar och missade vårdgaranti-pengarna. Dittills hade personalen gjort en grundlig bedömning av de barn som sökte vård redan vid deras första besök.

Året efter fick personalen besked om att det besöket skulle delas på två och det andra kallas "fördjupad utredning", säger en källa till Dagens Nyheter. Det nya arbetssättet ledde till att BUP i Västmanland fick 7,8 miljoner kronor från vårdgarantin 2012.

Verksamhetschefen på BUP i Västmanland delar inte bilden av kö-fusk, men medger att en del patienter fortfarande måste vänta ett år på vård även om det inte syns utåt.

Anmäld till Ivo

I Kronoberg ska 112 barn och ungdomar ha väntat på utredning vid årsskiftet.

Två månader senare var de bara 65. Enligt en anonym anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, skedde det genom att småbarn skrevs ut ur kön som inte utredningsbara. Ivo har inlett en utredning.

Redan 2012 visade en studie från Karolinska institutet att 108 tillfrågade BUP-patienter i Stockholm fick vänta i snitt tre år mellan första vårdkontakten och utredning, trots att vårdgarantin formellt var uppfylld.

Riksförbundet Attention, intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, säger till Dagens Nyheter att förbundet fått signaler om fusket sedan vårdgarantin infördes.