Regeringen har fått kraftigt kritik för sitt lagförslag om att upphäva LOV, lagen om vårdvalssystem, som har gjort det tvingande för landstingen att införa vårdval.

Förutom kritiken mot att avskaffa LOV har många också vänt sig mot det snabba förfarandet. Vårdförbundet skrev i sitt remissvar att regeringens förslag var ett hastverk "som får allvarliga konsekvenser för både personal och patienter".

Allvarlig kritik från Lagrådet

I veckan kom också allvarlig kritik från Lagrådet mot hur lagförslaget har drivits igenom. Remisstiden var orimligt kort, viktiga remissinstanser har valts bort och intrycket är att regeringen inte tar grundlagens krav om beredning på allvar, anser Lagrådet. Slutsatsen blir att regeringens förslag inte kan ligga till grund för ändrad lagstiftning.

Därför tvingas regeringen nu backa och dra tillbaka propositionen. Men det tycks mest vara formalia, för själva förslaget vill regeringen ändå driva igenom.

– Regeringen avser att återkalla propositionen för att uppfylla beredningskraven och därefter återkomma till riksdagen för ett beslut i vår som ska börja gälla den första juli, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.