Nästa år inför Sahlgrenska universitetssjukhuset ett kliniskt basår för sjuksköterskor. "Vi hoppas att det stärker dem i deras yrkesroll", säger Anne Skånberg, senior adviser i HR-frågor och upphovskvinna till modellen.

Vårdförbundets ordförande i Västra Götaland, Marita Tenggren, är positiv.

– Våra sjuksköterskor drar till Norge och det beror inte bara på lönen, det beror också på att de där får en ordentlig introduktion och ges möjlighet att landa i yrket med sans och balans, säger hon.

Tre viktiga fördelar

Hon ser tre viktiga fördelar med ett kliniskt basår: handledning i omvårdnad, föreläsningar inom kompetensområdet och lönepåslag efter årets slut.

– Det här är ett av de bästa upplägg jag sett, säger en förhoppningsfull Marita Tenggren.

Det kliniska basåret på Sahlgrenska universitetssjukhuset är ett tvåårigt projekt som inleds i mars 2015. Syftet är att ge nyutexaminerade sjuksköterskor som har upp till fyra månaders erfarenhet en ordentlig introduktion till omvårdnadsarbetet. Ett år av klinisk träning ska kombineras med en vanlig anställning som sjuksköterska.

– Jag hoppas att det här ska få sjuksköterskorna att känna att vi satsar på dem. De ska känna sig ännu mer förberedda och redo att axla rollen som ledare i sjukvården, säger Anne Skånberg, som själv har en bakgrund som sjuksköterska.

Höjd grundlön

Deltagarna får löpande omvårdnadshandledning av en erfaren sjuksköterska och vid två utbildningstillfällen per månad ska de få veta mer om sådant som patientdatasystem, säkerhetsfrågor och palliativ vård. När året är slut kommer grundlönen att höjas. Med hur mycket är inte klart.

– Lönen är viktig, men en bra inskolning är en förutsättning för att behålla nya sjuksköterskor. Det är alltför vanligt att nyutexaminerade som börjar på sommaren känner sig så illa behandlade att de inte vill komma tillbaka, säger Marita Tenggren.

Nu hoppas hon att projektet faller väl ut så att det blir permanent.

– Det här är en nödvändighet för att kunna rekrytera och inte minst behålla sjuksköterskor. Jag hoppas att det sprider sig till Västra Götalands alla förvaltningar.