Förra sommaren beslutade Sveriges kommuner och landstings, SKL, att rekommendera alla landsting att följa samma regelverk.

  • Hormonbaserade preventivmedel ska ingå i läkemedelsförmånerna.
  • De ska subventioneras för unga upp till 26 år.
  • De ska kosta de unga kvinnorna högst 100 kronor om året.

Diskuterade farhågor

Sedan dess har alla landsting beslutat om åldersgränsen och från årsskiftet tar 16 landsting ut 100 kronor i avgift. Dalarna fortsätter dock att ta ut 200 kronor och Skåne, Norrbotten, Örebro och Blekinge fortsätter med nolltaxa.

Tolv landsting följer SKL-rekommendationen om subventioneringar, även om en del har vissa kompletteringar, till exempel p-ring.

Litet urval

Som Vårdfokus tidigare har berättat ansåg många barnmorskor och gynekologer att SKL:s rekommendation bytte ut en geografisk ojämlikhet mot en ekonomisk. Eftersom urvalet var litet skulle många inte kunna välja det preventivmedel som hade passat dem bäst. Det skulle bara unga med pengar eller föräldrar som var beredda att betala uppåt 1 300 om året kunna göra. Professionerna befarade att aborterna skulle öka när färre p-medel subventionerades.

Subventionerat minipiller

Tre av de åtta preparaten på läkemedelsförmånslistan avrådde de medicinska riktlinjerna från att ge till unga och ett fanns inte att tillgå. Att minipillret Cerazette inte fanns med på förmånslistan ställde till det för många unga.

Men i förra veckan beslutade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att ta in det p-pillret i högkostnadsskyddet.

– Det är mycket glädjande att TLV fattat detta beslut, nu kan alla erbjuda detta p-piller, säger Mats Eriksson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation.