Offentligt finansierad assisterad befruktning erbjuds par utan gemensamma eller adopterade barn. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har nu beslutat rekommendera enhetliga regler för hela landet.

Under 40 år

De innebär att utredning av ofrivilligt barnlösa bör påbörjas inom tre månader från första kontakt och att IVF-behandling, intrauterin insemination, behandling med äggdonation och fertilitetsbevarande åtgärder startas innan kvinnans 40-årsdag.

Eventuella frysta embryon ska kunna användas till kvinnans 45-årsdag. IVF-behandling eller intrauterin insemination ska starta innan kvinnans partner fyller 56-år och samma ålder gäller vid fertilitetsbevarande åtgärder för män.

Tre IVF-behandlingar med ägguttag ska kunna genomföras om det är medicinskt motiverat och sex behandlingar med intrauterin insemination. Embryon av god kvalitet kan frysas. I första hand ska alla frysförvarade embryon återföras, innan ny behandling med follikelstimulerande hormoner påbörjas.

Små skillnader

Förr var det stora skillnader i villkor för assisterad befruktning i de olika landstingen men efter en kartläggning 2012 och landstingens diskussioner därefter har skillnaderna minskat. Vissa landsting har i dag 39 år som högsta ålder för kvinnan, och en del erbjuder bara två IVF-behandlingar.