Ortoptisten Sara Flodin arbetar på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal. Hon är en av få i Sverige som klarar att hantera så kallad cyklotorsion. Det vill säga när ögats normala rotation slår över på grund av muskelobalans och ger en inåt- eller utåtrotation av bilden.

Om patienten ser en linje så kan den till exempel luta i stället för att vara rak. Ser man två bilder går den ena upp mer i ena änden, och det beror på en vridning som gör att hjärnan inte får ihop bilderna.

När Sara undersöker patienten ser hon skelning, även latent eller dold. Om det visar sig att en patient har en vertikal skelning ska cyklotorsion alltid utredas.

Ibland kommer patienterna till henne med dubbelseende. Tidigare gjorde man en så kallad ocklusion vid dessa tillstånd, ena ögat täcktes med ett frostat glas så att patienten inte kunde se med detta.

– Men det är verkligen det sista man ska göra. Har man två välfungerande ögon ska man sträva efter att de ska fortsätta samarbeta. Genom att "ta bort" ett öga tappar man mycket av synfältet och seendet, säger Sara.

För att åtgärda cyklotorsion krävs en speciell typ av operation, harada ito. Rätt val av operationsteknik är viktigt, betonar Sara Flodin.