Det hävdar ordförandena för Svensk onkologisk förening och Lungcancerförbundet i en debattartikel i DN i dag. De vill nu att Socialstyrelsen ska utreda förutsättningarna för att införa screening av lungcancer i Sverige, på samma sätt som man gjort för screening av tjocktarmscancer.

I USA, där lungcancerscreening numera rekommenderas på rökare och tidigare rökare, har dödsfallen reducerats med 20 procent. I Sverige skulle varje år cirka 500 liv kunna räddas, hävdar författarna.

Mer än hälften av dem som tidigt får diagnosen lever fem år, men för den stora majoriteten av dem som upptäcks sent och med avancerad sjukdom är femårsöverlevnaden bara fyra procent.