"En sjuksköterska kan efter tre års högskolutbildning inte ens förvänta sig 24 000 kronor i grundlön inom Stockholms läns landsting. Inte ens den som väljer att vidareutbilda sig ytterligare ett till två år med studielön kan förvänta sig någon större löneökning."

Det skriver nio specialistsjuksköterskor med 10 till 20 års erfarenhet från akutsjukvården i dag på Svenska Dagbladet opinion. Deras kritik gäller i första hand situationen på Astrid Lindgrens barnsjukhus som de beskriver som ohållbar.

Svårt att rekrytera ny personal

De orimligt låga lönerna har fått två konsekvenser skriver sjuksköterskorna: erfaren personal slutar och det är svårt att rekrytera nya till en arbetsplats med dåligt rykte. De som trots allt börjar på Astrid Lindgren är i regel nyutexaminerade sjuksköterskor.

Det har lett till en ond spiral: När nyexaminerade behöver mycket stöd tvingas erfarna kolleger dra ett ännu tyngre lass. På Astrid Lindgrens sjukhus har det lett till utbrändhet och sjukskrivningar.

Patientsäkerheten hotas

Skribenterna oroar sig även för patienternas säkerhet. Redan i dag blir sjuka små barn liggandes i timmar i väntan på att få plats på vårdavdelning, och redan i dag blir de hemskickade utan operation.

Rådet till sjukhusledningen är att sluta skylla på sjuksköterskebrist och i stället fråga sig varför sjuksköterskor hellre arbetar på mottagningar eller i Norge. Det krävs ökade resurser, men också en långsiktig personalstrategi där man bygger upp en trygg och attraktiv arbetsplats där personalen vill stanna, skriver sjuksköterskorna.