Vid flera tillfällen har sjuksköterskan i Västmanland låtit bli att föra patientjournal. Hon har utfärdat signeringslistor i strid med gällande riktlinjer och allvarligt misskött sårbehandling. Och hon kontaktade fel anhöriga för att ge besked om en allvarlig diagnos.

Det här är några av de händelser som tas upp av den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, mas, i en anmälan till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. Anmälan görs på uppdrag av vård- och omsorgsförvaltningen i kommunen där sjuksköterskan arbetar.

Tvingades amputera

I anmälan sägs bland annat att sjuksköterskans uteblivna omvårdnad kan ha bidragit till att påskynda behovet av amputation på en patient med fotsår. Det saknas helt journalanteckningar som visar att sjuksköterskan har vårdat såret. Tvärtom visar intyg från fotvårdsspecialist att allt tyder på att foten inte vårdats alls, att hud därför växt inåt och ruttnat och orsakat patienten smärta och lidande och så småningom lett till att foten måste amputeras.

Fara för patientsäkerheten

Sjuksköterskan utgör en fara för patientsäkerheten, enligt rapporten från mas, som också skriver i anmälan att sjuksköterskan inte har visat någon ansats att ta lärdom av de inträffade händelserna, trots flera samtal där misstagen har tagits upp och redovisats för henne. Nu vill man att Ivo prövar det lämpliga i att sjuksköterskan får ha kvar sin legitimation.