Det var under ett nattpass i höstas som sjuksköterskan själv andades in lustgas när hon kontrollerade en narkosapparat. Kollegerna tyckte att hon verkade påverkad och en jourläkare undersökte henne för att kontrollera om en akut sjukdom inträffat.

Erkände för chefen

Sjuksköterskan ska ha uppträtt opassande och störande och även berättat att hon "brukar ta lustgas" och att hon hade ett speciellt trick för att få ut en högre lustgashalt.

Både jourläkaren och en sjuksköterskekollega kontaktade dagen efter enhetschefen, som kallade sjuksköterskan till ett möte. Hon erkände att hon inandats lustgas, men menade att det var en engångsföreteelse som hon inte riktigt kunde förklara.

Ingen påföljd från Ivo

Arbetsgivaren anser att sjuksköterskans beteende utgör ett hot mot patientsäkerheten och anmälde händelsen till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Ivo:s bedömning är att sjuksköterskans uppvisat bristande omdöme och att hennes agerande medfört en risk för patientsäkerheten. Dock tycker Ivo inte att det når upp till nivån för att ärendet ska anmälas till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd med yrkande för prövotid, utan avslutar ärendet.