Sjuksköterskan Hanna Nathanson berättar om felkopplad utrustning på akutvagnen och bristande barriärvård vid multiresistenta bakterier. Konsekvenserna av sjuksköterskebristen på kirurgen på SÖS är allvarliga.

Orkar inte heltid

Klockan är tio på förmidddagen och hemma i lägenheten i Stockholmsförorten Kärrtorp sitter sjuksköterskan Hanna Nathanson vid köksbordet. Maken och de tre barnen har gått i väg till arbete och skola. Själv är hon ledig efter fem pass på raken.

– Det är max vad jag orkar. Jag jobbar 80 procent och kan lägga in längre ledigheter, annars skulle det aldrig gå. I våras var det flera av våra yngre sjuksköterskor utan barn som inte klarade av att jobba heltid, och då är det ju något som är fel.

På ett år har 25 slutat

Hennes arbetsplats på Södersjukhuset, har tjugotre platser för kolon- och rektalkirurgi. Nyopererade patienter mellan 18 och 95 år med allt från blindtarmen, ulcerös colit och cancer. Stomier, smärtpumpar och dropp. Det är mycket som ska hinnas med.

Senaste året har varit extra turbulent, då över 25 personer slutat. Högre lön och bättre arbetsvillkor inom geriatriken, hemsjukvården och i Norge har lockat de erfarna sjuksköterskorna.

Från novis till expert i rekordfart

Avdelningen har hankat sig fram med bemanningssjuksköterskor och nyexaminerade. För Hanna Nathanson, med två år i yrket, har det inneburit att hon kastades från novis till expert i rekordfart.

Förutom att hon ska svara på frågor om allt från läkemedel till datasystem ska hon samtidigt vara behjälplig med infarter och rondarbete. Att skapa och upprätthålla fungerade rutiner har det varken funnits tid eller kompetens till.

– Det är som att arbeta på en nystartad avdelning, vilket visserligen är spännande men också tungt, säger hon.

Patientsäkerheten sätts på prov

Alla extrauppgifter och ansvarsområden har lagts åt sidan, vilket har fått konsekvenser. När en patient fick hjärtstillestånd visade sdet ig att sugen på akutvagnen var felkopplad. Hanna fick panik - hur var det möjligt?

När allt tid ägnas åt det dagliga omvårdnadsarbetet, att administrera smärtstillande, byta blöjor och stomier samt mobilisera postoperativa patienter sätts patientsäkerheten på prov. Det förebyggande arbetet kring vårdrelaterade skador får stryka på foten när det fattas personal. Barriärvård vid multiresistenta bakterier fungerar inte när antalet händer inte räcker till och tillsynen av döende patienter sker inte så ofta som personalen skulle önska.

Borde få dubbel lön

Tack vare en lyckad rekrytering av nyexaminerade sjuksköterskor inför sommaren är läget på avdelningen mer stabilt nu. De flesta vikarier har valt att stanna kvar på avdelningen. Fortfarande är det en bit kvar innan de är riktigt varma i kläderna, men efter jul borde det nog fungera, säger Hanna Nathanson hoppfullt.

– Det är ett jättebra gäng här, vi har kul ihop och jag trivs verkligen.

I morgon är det dags att gå till jobbet igen.

– Det är klart att jag har mina personliga skäl att stanna kvar på arbetsplatsen, men det behöver inte betyda att jag inte ska få lön för att jag allt extraarbete jag gör. Om jag har ansvar för halva avdelningen själv borde jag väl få dubbel lön, säger Hanna Nathanson.