Det fanns allt för många oerfarna sjuksköterskor i tjänst inom Södra Älvsborgs sjukhus i somras. Det konstaterar inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som i somras gjorde en specialtillsyn av sjukvården i Västra Götalandsregionen.

Under perioden juni-augusti inspekterades 21 vårdenheter på sex av de mindre sjukhusen i regionen.

Med fokus på bemanning, kompetens, dokumentation och patientsäkerhet intervjuades 30 sjuksköterskor och 24 läkare.

Låg bemanning

På samtliga sjukhus, utom Kungälvs sjukhus, vittnade personal om att bemanningen var lägre än den som var fastställd enligt schemat.

Vid Skaraborgs och Kungälvs sjukhus arbetade sjuksköterskor som saknade legitimation och som ännu inte hade påbörjat sjätte terminen i sin sjuksköterskeutbildning.

Flera av de intervjuade uttryckte spontant att kompetensen bland sjuksköterskorna var för låg i förhållande till den vård som bedrevs. Det saknades specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor med längre erfarenhet.

Två av tre nyutexaminerade

Ivo konstaterar att avancerad vård kräver hög kompetens och att bemanningen inte enbart handlar om rätt antal sjuksköterskor. På en av kirurgavdelningarna på Södra Älvsborgs sjukhus, Säs, i Borås fann myndigheten att två tredjedelar av sjuksköterskorna var nyutexaminerade, vilket Ivo kritiserar.

Flera av sjuksköterskorna hade fått två till fyra veckors introduktion, men inte en enda hade genomgått den förstärkta introduktionsutbildning som arbetsgivaren infört just för att nyutbildade skulle få en möjlighet att successivt växa in i yrkesrollen.

Drygt hälften av de sjuksköterskor och läkare som intervjuades på Skaraborgs och Södra Älvsborgs sjukhus bedömde att patientsäkerheten endast delvis eller inte alls kunde garanteras. Även det bedömer Ivo som allvarligt.

Diarienummer 8.5-13093/2014.