Trycksår orsakar stort lidande för den drabbade och medför också stora kostnader för vården och samhället. Att hitta dem som riskerar att utveckla trycksår och sätta in åtgärder som kan hindra att de uppstår är viktigt.

Mekanismer på olika djup 

En forskargrupp i Linköping har nyligen utvecklat ett mätsystem där ljus används för att mäta tryck, temperatur och blodflöde på olika djup i vävnaden. De har kunnat se hur cirkulationen i de minsta blodkärlen påverkas av tryck och vilken madrass en person ligger på.

I experimentella studier har två mekanismer tidigare hittats som är viktiga för att skydda vävnaden mot tryck. Dit hör de som är kopplade till regleringen av blodflödet lokalt i vävnaden; tryckinducerad blodflödesökning, PIV, och reaktiv hyperemi, RH.

Sjuksköterskan Sara Bergstrand ingår i forskargruppen och visar i sitt avhandlingsarbete att PIV och RH finns på olika djup i huden. Hon gör det i ett kliniskt relevant sammanhang som hon kallar "verklighetsnära".

– Patienten ligger i en säng med madrass, lakan och patientkläder. Det är ju här trycksår uppstår och inte i labben, säger Sara Bergstrand.

Ofta ändra sängläge 

I sitt avhandlingsarbete använde hon grönt och infrarött ljus på olika sätt och kunde på så vis mäta blodflödet på olika djup i vävnaden samtidigt. Sara Bergstrand fann att när försökspersonerna låg på madrasser saknade en del av dem båda mekanismerna. De är förmodligen extra känsliga för tryck och får kanske lättare trycksår än andra.

– De kanske inte har så stor hjälp av specialmadrasser, utan behöver i stället hjälp med att ändra läge ofta i sängen, säger Sara Bergstrand.

Hon visar i sin avhandling att även tryck som hittills bedömts vara tillräckligt låga för att undvika sår, i vissa fall kan påverka cirkulationen i de minsta kärlen och eventuellt leda till trycksår.

Regelbundna kontroller

– Även bland unga, friska personer fanns de som var extra känsliga. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera huden hos alla som av någon anledning har blivit orörliga.

Sara Bergstrand försvarade sin avhandling Förebygga trycksår genom bedömning av mikrocirkulation i vävnad utsatt för tryck vid Linköpings universitet tidigare i höst.