Den senaste tiden har flera misstänkta dödsfall kopplats till spice. Bara i år har hittills 15 kroppar obducerats som visat sig vara positiva för syntetiska cannaboider, spice, enligt statistik från Rättsmedicinalverket, RMV, skriver TT. Totalt de senaste åren är det 30 fall.

Vid tre tidigare dödsfall har spice varit en bidragande orsak. Än så länge har inget dödsfall i år varit orsakat av spice, men flera obduktionsärenden är inte avslutade.

– De har avlidit av andra orsaker. De flesta är ju läkemedels- eller narkotikaförgiftningar, men där har man inte bedömt att spice har haft någon betydelse, säger Robert Kronstrand, forskningskemist på RMV.

Mörkertalet kan vara större

Att spice växt till ett stort problem i landet märks i deras statistik. Sammanlagt har myndigheten upptäckt spice vid 30 obduktioner sedan år 2010. Mörkertalet kan vara större.

– Vi gör ju bara sådana analyser i obduktionsärenden när det finns en misstanke om att det kan finnas syntetiska cannabinoider, säger han till TT.

År 2013 genomfördes 2 600 analyser av beslagtagen spice av myndigheten. Det är en fördubbling mot året innan.

Som Vårdfokus rapporterat vill Folkhälsomyndigheten nu klassificera 42 nya substanser som narkotika eller hälsofarliga varor, vilket gör dem olagliga. Problemet är att hinna med tillverkarna som kan förändra den kemiska strukturen i ett stort antal varianter.

Minister diskuterar frågan

Förra veckan samlades Folkhälsomyndigheten, Giftinformationscentralen och Polisen hos sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S), för att diskutera händelseutvecklingen kring drogen.

– Sverige har en av de snabbaste processerna för klassificering av hälsofarliga varor och narkotika i Europa, men vi ska ständigt se över våra processer och bli bättre, inte minst i ljuset av den senaste tidens händelser, kommenterade ministern efter mötet.