Det är den kända omvårdnadsforskaren Carol Tishelman som genom en donation på tio miljoner kronor från Wallenbergägda Investor utsetts till professor i innovativ vård och omsorg vid Karolinska universitetssjukhuset.

I uppdraget ingår även att hon ska arbeta kliniskt som universitetssjuksköterska med särskilt ansvar för strategisk vårdinnovation vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

Vill hitta nya samarbetsformer

– Det som är spännande med den här professuren är att den även överbryggar de traditionella gränserna mellan vård och omsorg. En del i detta som jag är särskilt intresserad av är att förbättra vården i livets slutskede, oavsett om man dör i hemmet, på akutsjukhus eller i äldreboenden, säger Carol Tishelman, som sedan 2006 redan är professor i omvårdnad vid Karolinska institutet.

För att förbättra vården anser hon att det behövs nya former för samarbete mellan patienterna, deras närstående och dem som arbetar inom vården.

Att enskilda företag, inte minst investmentbolag, satsar stora pengar på medicinska innovationer tillhör vardagen. Men att bolag, vars enda egentliga mål är att tjäna pengar, lägger resurser på ren vård- och omvårdnadsforskning är definitivt någonting nytt inom svenskt näringsliv.

Äger Aleris

En förklaring är att Wallenbergägda Investor sedan 2010 äger ett av Skandinaviens största privata vård- och omsorgsföretag, nämligen Aleris.

Investor är också en av grundarna bakom tankesmedjan Forum för välfärd som lanserades under Almedalsveckan 2013. I forumet ingår bland andra TCO och Sveriges kommuner och landsting, SKL.

– Genom den här professuren vill vi försöka se till att alla de förbättringar, nya tankar och arbetsmetoder som utvecklas sprids till fler inom sjukvården. Det kan handla om allt från metodutveckling till att få ett ökat fokus på patienten, säger Investors kommunikationsdirektör Stefan Stern.

De tio miljoner som doneras fördelas över fem år. Karolinska universitetssjukhuset bidrar med 25 procent för Carol Tishelmans kliniska arbete. Även Stockholms stads äldreförvaltning har erbjudit pengar för att bekosta en doktorandtjänst.