I fjol friade tingsrätten landstinget. Bland annat med hänvisning till den grundlagsskyddade meddelarfriheten.

Hovrätten har gjort en annan bedömning. Den konstaterar att tv-inspelningen skedde med landstingets samtycke och under dess ansvar och kontroll. Hovrätten anser därför att bestämmelserna om meddelarfrihet inte hindrar landstinget från att bli skadeståndskyldigt.

Landstinget i Uppsala ska betala 20 000 kronor vardera till den avlidne mannens hustru, dotter och ett barnbarn.

Filmade svårt cancersjuk

Det var i TV3:s serie "Sjukhuset" som en svårt cancersjuk man på Akademiska sjukhuset i Uppsala filmades när han låg på akuten och kämpade för att få luft. Personalen kommenterade att han inte hade lång tid kvar. Två dygn senare avled mannen.

Något medgivande hade inte getts från mannen, vilket inte behövdes enligt sjukhuset eftersom det inte gick att känna igen honom.

Familjen visste inte att han hade filmats, men kände genast igen honom när de av en slump råkade titta på serien när den sändes fem veckor senare.

Centrum för rättvisa, som företrätt familjen under rättegångsprocessen, berättade att dottern fick en chock när hon helt oförberedd fick se sin egen fars dödskamp i tv. Även om hans ansikte inte syntes i bild kände familjen igen honom på hans röst och kläder.

Kritiseratas av andra

Både Justitieombudsmannen, JO, och Socialstyrelsen har kritiserat sjukhuset för filmningen. Att landstinget hade ett avtal med produktionsbolaget om att patienterna "i möjligaste mån" skulle lämna skriftligt samtycke till sin medverkan räckte inte som ursäkt, ansåg de.