Det visar en studie på avföringsprover från 2 100 slumpvis utvalda friska svenskar som gjorts av Livsmedelsverket i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Det som undersökts är hur vanligt det att så kallade ESBL-bildande resistenta tarmbakterier finns i maten vi äter och hur stor andel av den friska befolkningen i Sverige som bär på bakterierna, oftast utan att veta om det.

Resultatet visar att var tjugonde person bär på bakterien. Det är också relativt vanligt med ESBL-bildande tarmbakterier i livsmedel.

Få fall av samma bakterie

Men bara i några få fall hittades samma typ av bakterier i maten som hos friska eller sjuka ESBL- bärare. Risken att smittas av det vi äter är alltså relativt liten, konstaterar Livsmedelsverket.

Största risken att smittas sker vid utlandsvistelser utanför Norden. I vissa länder i Asien bär över hälften av befolkningen på ESBL.

Risk vid nedsatt immunförsvar

För en frisk person som bär på ESBL ställer bakterierna sällan till med några problem, men de med nedsatt immunförsvar riskerar att få allvarliga och svårbehandlade infektioner, exempelvis blodförgiftning, eftersom vanliga antibiotika inte biter på bakterierna.

I fjol rapporterades drygt 8 100 fall av ESBL i Sverige.