– Det finns ett stort internationellt intresse för nordisk omvårdnadsforskning, säger en representant för det brittiska bolaget Sage som i fortsättningen ska producera Nordic Journal of Nursing Research – det nya namnet på den vetenskapliga omvårdnadstidskriften Vård i Norden.

I januari i år togs ansvaret för tidningen över gemensamt av Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening, efter att under en längre tid ha dragits med ekonomiska problem på grund av för få prenumeranter.

– Nordic Journal of Nursing Research är unik eftersom den utgår ifrån den nordiska modellens välfärdssamhälle. Ur det perspektivet kan tidskriften bidra med att synliggöra omvårdnadsforskningen i Norden säger Ania Willman, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.