"Det finns starka skäl till att behålla och utveckla vårdvalssystemet", skrev Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro, tillsammans med ordförandena för Läkarförbundet och Fysioterapeuterna, i en debattartikel förra veckan.

I går presenterade Riksrevisionen en granskning av vårdvalet som visar att systemet har gjort vården mindre jämlik. Tillgängligheten har ökat för dem med hög inkomst och lindriga åkommor, och minskat för patienter med allvarliga sjukdomar.

"På något sätt går det åt fel håll", sa riksrevisorn Jan Landahl.

Fördelar för medlemmarna

Som ordförande för Vårdförbundet anser Sineva Ribeiro att det finns stora fördelar med valfrihet och fler vårdgivare för medlemmarna.

– Dels ger det våra medlemmar fler arbetsgivare att välja på, dels innebär det att de själva kan starta eget och bedriva den vård som de inte anser sig ha möjlighet att bedriva som anställda, säger hon.

Sineva Ribeiro berättar att intervjuer med medlemmar, som arbetar för små privata arbetsgivare, visar att de är nöjda med närheten till ledningen och den delaktighet det innebär. Men också att ekonomin och strävan att hålla budgeten är ett problem.

Inte högre löner

För några år sedan visade statistiken att privatanställda medlemmar hade högre lönenivåer än offentliganställda.

– Så är det inte längre. I dag är det inte någon stor skillnad när det gäller lönen. Däremot ser vi inte samma villkorsförsämring när det gäller arbetstider som på arbetsplatser i kommuner och landsting. Där ser vi tätare helgtjänstgöring och mer treskift. Så är det inte inom den privata vården.

Specialistkompetensen saknas

Riksrevisionen anser att vårdvalet har lett till en mindre jämlik vård. Sineva Ribeiro tror att bristen på tillgänglighet för svårt sjuka snarare beror på att specialistkompetensen inte finns där patienterna finns i dag.

– Patienterna vårdas allt kortare tid på akutsjukhus och behandlingen fortsätter hemma. Det innebär att primärvården får ett allt större ansvar och att kommunerna blir stora vårdgivare. Problemet är att vårdens specialister inte har flyttat med. Biomedicinska analytiker och specialistsjuksköterskor är kvar på sjukhusen och distriktssköterskorna blir allt färre, säger Sineva Ribeiro.

Hon anser att de multiprofessionella specialistteamen i större utsträckning måste finnas även i hemsjukvården.

Inflytande är bra

"Utred och analysera lagen om valfrihet innan ni tar några beslut", lyder rådet till regeringen från ordförandena i Vårdförbundet, Läkarförbundet och Fysioterapeuterna.

– Vi värnar om en jämlik vård där patienten har inflytande och möjlighet att välja. Det är landstingspolitikerna som ansvarar för att ersättningssystemen ger vård efter behov, säger Sineva Ribeiro.