Situationen på Visby lasarett är tuff sedan i somras. Det är svårt med rekryteringen av sjuksköterskor, samtidigt som vårdtyngden har ökat. Personalen känner sig inte avslappnade på fritiden då de ofta blir uppringda och tillfrågade om att kan komma och arbeta.

Tidigt på hösten begärde fackförbundet Kommunal och Vårdförbundet att arbetsgivaren skulle låta göra en undersökning av hur stressad personalen är, i en så kallad 6:6a-begäran.

Utförda åtgärder

Men arbetsgivarens svar, med en redovisning av redan planerade åtgärder, kom som en besvikelse.

– Svaret vi fick hade inget med det att göra. De hänvisar till att medarbetarenkäten just skulle göras. Men frågorna i den är ställda så att det är svårt för medlemmarna att få fram hur situationen är, säger Therese Annas Ljung, Vårdförbundets ordförande på Gotland.

Arbetsgivaren hänvisar också till andra åtgärder som genomförts, som sociala samordnare för utslussning av patienter, natttransportörer och en arbetsgrupp som tillsatts. Ledningen har också förhoppningar om att ett nytt särskilt boende i området ska kunna lätta på sjukhusets vårdtryck.

Utomstående aktör

Men varken Kommunal eller Vårdförbundet tycker att det räcker, utan vill se en undersökning av hur stressad personalen är och hur stor den psykiska och fysiska överbelastningen är. Den ska göras av en utomstående aktör, som företagshälsovården. Huvudskyddsombudet har därför skickat in en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Ledningen på Visby lasarett planerar ingen ytterligare undersökning utan förlitar sig på medarbetarenkäten.

– Den är skapad så att det går att mäta den psykosociala arbetsmiljön. Vi är som arbetsgivare medvetna om att situationen är ansträngd, men anser att vi måste låta de påbörjade aktiviteterna få ge effekt, säger Anne-Charlotte Loréhn, resursområdeschef i slutenvården, på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Gotland.