Kalifornien är den enda amerikanska stat som har lagstiftat om minimibemanning av sjuksköterskor i förhållande till antalet patienter. Bemanningen baseras på vårdens inriktning, som exempelvis pediatrik, kirurgi och förlossning.

– Vi blev förvånade över att se en så stor minskning av skador som ett resultat av lagen i Kalifornien. Dessa fynd borde bidra i den nationella debatten om att införa liknande lagar i andra delstater, säger forskningsledaren J. Paul Leigh, professor i folkhälsovetenskap och verksam vid Center for health policy and research på UC Davis.

Enligt Leigh har vissa sjukhus argumenterat emot att lagen ska införas i andra stater. Orsaken är de ökade kostnaderna för fler sjuksköterskor. Det finns inte heller någon enighet om att lagen har förbättrat för patienterna, vilket var syftet när den infördes. Vissa studier visar att det blivit bättre, andra inte.

– Vår studie visar något lika viktigt: lägre kostnader för annan vårdpersonal, större arbetstillfredsställelse och ökad säkerhet när bemanningen av sjuksköterskor styrs av antalet patienter.

Studien bygger på arbetsmarknadsstatistik från U.S Bureau of labor statistics. Forskarna har jämfört nivån av sjukdomar och skador orsakade av arbetet för sjuksköterskor flera år innan och efter lagen infördes. De jämförde också nivån med andra staters. Den statistiska metoden difference-in-differences användes.

I Kalifornien har antalet skador och arbetsorsakad sjukdom sjunkit med en tredjedel. Från genomsnittligen 176 fall av skada eller sjukdom per 10 000 sjuksköterskor, till 120 fall.