Efter valet fick Sverigedemokraterna chans till en vågmästarroll i landstingspolitiken i Stockholm. Men i går valde partiet att lägga ner sina röster och inte gå emot alliansens förslag om en extra ledamot i landstingsstyrelsen och utslagsröst till ordföranden i nämnderna, ett förslag som lagts fram för att begränsa Sverigedemokraternas makt.

Ny ordning

De rödgröna är inte nöjda med att alliansen genom den här nya ordningen behåller makten i landstingsstyrelsen och nämnderna och kan fortsätta styra landstinget som tidigare, trots valresultatet. De borgerliga partierna fick inte egen majoritet, men är det största blocket. 

Sverigedemokraternas gruppledare Dan Kareliusson säger till SVT:s lokala nyhetsprogram ABC att han är nöjd med att partiets representanter bara får vara med i nämnderna, eftersom SD har liten erfarenhet av landstingspolitiken och mycket att lära.

– Vi kommer ändå att vara vågmästare i fullmäktige, och då vi är nya kan det vara nog så bra för oss.

Många emot

Alliansens förslag röstades igenom med 72 mot 68 röster, nio ledamöter lade ner sina röster. Till landstingsfullmäktiges ordförande valdes Gunilla Helmerson (M). En socialdemokrat, Mikael Sundesten, blev ny förste vice ordförande och KD fick andre vice ordförandeposten.