Det visar siffror som Hjärt-Lungfonden sammanställt utifrån den officiella dödsorsaksstatistiken.

År 2004 dog 9 075 personer i Sverige till följd av en stroke. Förra året, det vill säga 2013, var siffran nere i 6 919 dödsfall, vilket är en minskning med 24 procent.

Exempel på åtgärder som ligger bakom de allt bättre resultaten är nya rekommendationer med snabbare insättning av antikoagulantia (blodförtunnade medel) och bildandet av särskilda strokenheter på sjukhusen.

Men medan dödsfallen efter stroke minskat generellt har istället allt fler yngre drabbats av stroke. En femtedel av de som drabbas har ännu inte fyllt 65 år, påpekar Hjärt-Lungfonden som anser att det behövs mer forskning.

Och fortfarande är stroke den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige, efter hjärtinfarkt och cancer, och den vanligaste orsaken till neurologiska funktionsnedsättningar hos vuxna.