Var det dygnspasset, då man börjar 08.00 och jobbar till 08.00 dagen efter, som ledde till att en ambulanssjuksköterska körde av vägen? Det var frågan som avhandlades i dag på eftermiddagen i Göteborgs tingsrätt och som handlar om olyckan den 25 juli 2010 då förarens kollega Pehr Dahlbom skadades så svårt att han inte längre kan arbeta inom ambulansen.

Åklagare Kristina Persson hade kallat professor Torbjörn Åkerstedt vid Stressforskningsinstitutet som sakkunnig för att visa att arbetsgivarens schemaläggning med så kallade dygnspass orsakade olyckan. Och Torbjörn Åkerstedt var tydlig.

– 24–timmarspass är alltid livsfarliga. Det är fullständigt vansinne med en sådan lång vakenhet som slutar vid 6-7-tiden på morgonen, sade han per telefon i rättssalen.

"Alla otäcka faktorer sammanföll"

Olyckan skedde vid just den tiden efter att den ambulanssjuksköterska som körde hade varit igång nästan 23 timmar i sträck.

– Jag ser det som ett skolboksexempel på hur man inte får arbeta. Arbetsgivaren har gått för långt, sade Torbjörn Åkerstedt.

Han räknade upp tre riskfaktorer som sammanstrålade det där olycksdygnet:

  • Att vår biologiska klocka gör att vi fungerar som sämst vid 4-5-tiden på morgonen. Hjärnan gör allt för att få sova och olycksrisken ökar markant.
  • Att ju längre vi är vakna, desto tröttare blir vi vilket också ökar risken för olyckor. Att långa arbetspass då hjärnan stimuleras också bidrar till samma sak.

– Kombinerar du dessa har du ren dynamit. Det är extremt stor sannolikhet att du somnar. Här sammanföll alla otäcka faktorer, sade Torbjörn Åkerstedt.

Pressades om orsaken

Det är arbetsgivaren Västra Götalandsregionen som är åtalad för arbetsmiljöbrott. Regionens försvarsadvokat Lars Viklund pressade professor Torbjörn Åkerstedt, påminde honom om att han hörs under ed och frågade sedan om han som forskare kan slå fast att det var dygnspasset som orsakade olyckan.

– Då får jag vara noga med hur jag formulerar mig. Jag kan säga att 24-timmarspass innebär en enormt hög sannolikhet för att en olycka ska inträffa. Man kan tänka sig andra faktorer som skulle kunna påverka, till exempel om föraren hade druckit alkohol. Men ett sådant pass kommer alltid att vara livsfarligt, sade Torbjörn Åkerstedt.

Ohelig allians mellan arbetsgivaren och personalen

Professorn och sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt tog också tillfället i akt att påpeka att även om det är arbetsgivaren som lägger schemat, så finns det ett tryck från personalen att få behålla dygnspassen eftersom de ger långa ledigheter.

– Så det finns en ohelig allians här. Personalen vill gärna ha dåliga och riskfyllda arbetstider så det går inte enbart att skylla på arbetsgivaren, sade han.

Imorgon tisdag fortsätter rättegången. Då ska bland annat Peter Blom höras som sitter i Vårdförbundets styrelse och som har arbetat för att ta bort dygnspassen i sitt landsting Värmland. Han gjorde en kartläggning 2009 om hur vanligt dygnspassen är i Ambulanssverige. Även tre chefer från tre landsting som valt att ta bort dygnspassen kommer att höras.