Lisbeth Sundén Andersson, Moderat, bestämde sig för att bli politiskt aktiv när hon fick se sjukvården från ett patientperspektiv på 80-talet. Som mamma till två astmasjuka barn var hon ofta med dem på sjukhuset och efter att ronden gått på morgonen var det alltid patienter på salen som inte förstått vad läkaren sa.

– Det var då jag insåg att det är många som behöver hjälp med att få sin röst hörd, säger Lisbeth Sundén Andersson.

Sedan tidigare var hon engagerad i handikapprörelsen och Astma- och allergiförbundet och steget till politiken var inte så långt. Hon hade lämnat sitt jobb på bakteriologen på Sahlgrenska universitetssjukhuset för att ta hand om barnen under en längre period. När hon skulle tillbaka till arbetslivet blev det politik i stället för bakterier. De senaste åtta åren har hon suttit i regionstyrelsen i Västra Götaland.

Både som anhörig och biomedicinsk analytiker har hon sett vikten av att personalen har det bra, då blir det bra för patienterna också. Vårdpersonal måste få arbeta med det de har kompetens för. Genom att frigöra tid från administration hinner de med den vård de är utbildade att utföra.

Nästa vecka får Lisbeth Sundén Andersson och hennes biomedicinska analytikerkollega i riksdagen, Lena Asplund (M), veta i vilket utskott de kommer att tjänstgöra.

– Just nu sitter jag och väntar. Det känns lite ineffektivt när man är vad vid ett högt tempo i regionstyrelsen, men arbetet kommer säkert i gång snart.

Den 7:e oktober är det val av ledamöter till utskotten i riksdagen och dagen efter kl 09.00 tar de plats på sina respektive arbetsplatser.