Som Vårdfokus berättade tidigare i dag har regeringen och Vänsterpartiet kommit överens om att satsa 400 miljoner kronor extra om året på att förbättra förlossningsvården.

En barnmorska - en kvinna

– Förlossningsvården har successivt nedmonterats. Det är fantastiskt bra att regeringen har förstått att det behövs mer pengar. Det blir intressant att se om bemanningen kan öka så att det blir en barnmorska per kvinna i aktivt förlossningarbete. Det är ju ett önskemål på många förlossningsavdelningar, och väl belagt i studier att det minskar vissa typer av komplikationer, säger Barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund.

Hon säger att Sverige har haft en förlossningsvård i världsklass och vill fortsätta vara bland de främsta i världen. För det krävs resurser både till personal och till medicinska och tekniska innovationer.

Även om extramiljonerna i första hand kommer att satsas på förlossningsvården ser Ingela Wiklund samtidigt flera andra områden inom den sexuella och reproduktiva hälsan som också behöver mer pengar.

Viktigt öppenvårdsarbete

– Med mer resurser skulle barnmorskorna i öppenvården kunna göra betydligt mer för att minska antalet aborter. Det behövs också mer resurser till rådgivning inom fosterdiagnostiken, riktat mot blivande föräldrar, säger hon.

Ingela Wiklund vill också lyfta fram unga och deras hälsa och det preventiva arbete som barnmorskorna på ungdomsmottagningarna bedriver.