Barnmorskorna vill ha ett kraftigt lönelyft för att göra arbetsplatsen mer attraktiv. Ingångslönen bör höjas från 26 700 till 29 000 kronor i månaden, 4 000 mer i månaden till övriga, och arbetstidsförkortning med bibehållen heltidslön.

Varbergs förlossning och bb har mycket gott rykte. Det har lett till att många blivande föräldrar söker sig dit. Numera ligger antalet utomlänspatienter på 15-20 procent. I år föder mer än 2 000 mammor i Varberg.

Mejlade ledning och politiker

Men antalet barnmorskor har inte ökat. Följden har blivit arbetspass där barnmorskorna varken hinner äta eller gå på toaletten. I ett mejl till sjukhusledningen och politikerna i hälso- och sjukvårdsstyrelsen och regionledningen beskrev de för en tid sedan sin situation och bjöd in dem till sig.

De skrev om underbemanning, ständig stress och oro över ett ännu värre läge när allt fler blir sjuka, byter jobb eller går i pension. De skrev om hur de kan ha flera mammor i aktivt förlossningsarbete samtidigt, förutom andra patienter, telefonsamtal och administration.

– Många gånger har jag två kvinnor som samtidigt är helt öppna och som jag springer emellan. Vi visar förstås inte stressen, men den tar på oss. Det är väldigt trevligt att vi är uppskattade och det är roligt att ha mycket att göra och att det går så bra för oss.  Men det sliter, säger barnmorskan Elinor Odeback.

Ingen besvarade mejlet

Två barnmorskor är sjukskrivna med utmattningssyndrom och nästa år går flera barnmorskor i pension. Tre ska vara föräldralediga. Årets pensionsavgångar har lett till en bemanning med tre barnmorskor per pass. Nyligen kom besked om att luckorna får fyllas men antalet barnmorskor räcker inte för målsättningen fyra per arbetspass.

– Vi startade en lönegrupp för två år sedan. Då låg vi näst lägst i landet och fick upp lönen med 6,5 procent. Men vi måste få upp lönen ännu mer för att kunna rekrytera fler kolleger och för att vi som jobbar här ska stanna kvar, säger Elinor Odeback.

För två år sedan skrev barnmorskorna en liknande inbjudan. Då svarade en centerpartist. Den här gången fick de till en början inget svar. Det kom först sedan lokaltidningen efter en vecka kontaktade ledning och politiker. Då reagerade sjukhuschefen, Lena Johansson, och svarade i ett mejl till barnmorskorna att hon tänker gå bredvid en dag på förlossningen.

– Då får vi en chans att prata med henne, säger Elinor Odeback.