– Vi har gjort så många hjärtultraljud på barn vid det här laget att vi har blivit ganska bra på det, säger Johan Homelius, biomedicinsk analytiker vid Ryhovs sjukhus i Jönköping.

Tillsammans med kollegan Johan Wedenfelt berättar han om sitt arbete för intresserade kolleger på Diagnostikforum som hålls i Jönköping den här veckan. Omkring 400 biomedicinska analytiker från hela landet är här för att få inspiration och ny kunskap i yrket. Onsdagens seminarier i klinisk fysiologi var helt fullsatta.

Hjärtfel är vanligt

Johan Homelius och Johan Wedenfelt visar ultraljudsbilder på olika slags hjärtfel och berättar om hur de diagnostiseras och behandlas. En procent av alla barn föds med hjärtfel och det finns åtminstone ett tiotal olika mer eller mindre allvarliga defekter. I Jönköping görs omkring 1 300 undersökningar per år och ett 40-tal barn skickas vidare för operation eller kateterisering.

Åhörarna lyssnar intresserat och ställer många frågor. Men de allra flesta frågorna handlar om själva arbetssättet och det långtgående ansvaret de har.

Skriver svar

De båda biomedicinska analytikerna arbetar 2-3 dagar i veckan inne på barnmottagningen med att göra hjärtultraljuden. Förutom att de utför själva undersökningen skriver de också kompletta utlåtanden som sedan signeras av läkare. I många fall informerar de också föräldrarna som är med sina barn vid undersökningen om de fynd som görs.

– När vi kan se på bilderna att hjärtat ser helt normalt ut är det fantastiskt roligt att direkt kunna säga det till oroliga föräldrar. Men om barnet är sjukt är föräldrarna ofta redan informerade och då är det naturligtvis läkaren som de har en dialog med, säger Johan Wedenfeldt.

Diskutera yrkesrollen

Att de skriver svar och informerar föräldrar väcker en hel del uppmärksamhet bland kolleger runt om i landet. Det är absolut inte självklart, och deltagarna på seminariet tycker att biomedicinska analytikers framtida yrkesroll  måste diskuteras.

– Mycket handlar om att vi måste kunna visa att vi är kvalificerade, därför vore det bra med reglerade specialistutbildningar även för biomedicinska analytiker, tycker Johan Wedenfelt.

Hierarkiska strukturer

De utvidgade arbetsuppgifterna handlar mycket om bristen på läkare, tror han.

– Vi släpps fram när det behövs för att klara organisationen, men det har inte varit friktionsfritt. Vårt yrke förändras hela tiden och vi behöver titta på de hierarkiska strukturer som hindrar vården att förändras, säger Johan Wedenfelt.

Handlar det också om hur ni ser på er själva och er yrkesroll?

– Ja, det gör det förstås. Vi har klivit fram och tagit för oss, det är viktigt.

Mer ansvar innebär också en högre lön, svarar Johan Homelius på en fråga från publiken. Men det handlar inte om några större summor.

– Vi tycker att vi borde ha bättre betalt, säger han.