Hon vet redan nu att hon vill vidareutbilda sig till barnmorska och sexolog. Målet ger Cajsa Rausér Porsback motivation att fortsätta studera.

– Målinriktad undervisning är viktigt, att lärarna tydligt pekar ut vart vi är på väg och sätter studierna i ett sammanhang, säger hon, som just påbörjat sin andra termin på sjuksköterskeprogrammet i Lund.

Så ökar motivationen

Att tidigt få mer kunskap om vidareutbildningar och arbetsmöjligheter skulle öka motivationen och minska stressen hos sjuksköterskestudenterna, tror Cajsa Rausér Porsback. Hon önskar också bättre svar från lärarna på elevernas frågor om varför viss kunskap ingår i undervisningen.

I stället för att komma med förklaringar till utbildningens innehåll och upplägg tycker hon att många lärare tar elevernas frågor som kritik och går i försvar.

Öppenhet viktigt

– Det är viktigt att förstå varför du ska lära dig vissa saker, annars blir du omotiverad och det leder till stress. Jag vill ha en öppen dialog om det som ingår i utbildningen, men här tycker jag att det brister, säger hon.

Däremot tycker hon att lärarna är mer lyhörda när studenterna känner sig pressade för att uppgiftsinlämningar och tentor hopar sig. Då är det lättare att få gehör för förändringar.

Kunskap om stress

Att få känna inflytande över utbildningen och sin studiesituation är viktigt för att undgå onödig stress, visar forskning från bland annat Karolinska institutet.

I våras kom en rapport som beskriver orsakerna till ökande problem med stress under sjuksköterskeutbildningen. Den visar att så många som två av tre studenter upplever stress på grund av för lite inflytande. Det här är den allra vanligaste orsaken till sjuksköterskestudenternas stress. Andra orsaker är hög studietakt, uteblivet erkännande och dålig sammanhållning i klassen.

Stora skillnader över landet

Studien har jämfört olika lärosäten och sett att det är stora skillnader mellan vad sjuksköterskestudenter på olika håll i landet upplever som stressande och hur vanligt det är med utmattningssymtom.

I Lund, där Cajsa Rausér Porsback pluggar, visar studenterna minst symtom på utmattning. Här är studenterna också minst stressade på grund av hög studietakt, till skillnad från i Kalmar, Luleå och Örebro.

Inflytande och utmattning

På Sophiahemmet och vid Umeå universitet upplever studenterna minst problem med stress på grund av för lite inflytande. Här är det sämre ställt på högskolan i Kristianstad och Luleå Tekniska universitet.

Flest symtom på utmattning visar studenterna i Kalmar, Kristianstad, Linköping och Luleå.

Viktigt för framtiden

Att hantera sjuksköterskestudenternas stress är viktigt eftersom det får konsekvenser för lärandet och yrkesförberedelserna och ökar risken för att bli sjuk av stress under yrkeslivet, skriver rapportförfattarna.

Cajsa Rausér Porsback tycker att mycket kan göras för att minska stressen, som att planera utbildningen bättre och ha sammanfattande föreläsningar i slutet av en kurs. Även yrkets status påverkar studenternas upplevelse av stress, tror hon.

– Att få känna sig stolt över sitt blivande yrke och rätt värderad är viktigt för motivationen, även som student.