I går rapporterade Vårdfokus om det öppna brev som alla sjuksköterskor vid akutvårdsavdelningen hade undertecknat. Brevet var ett nödrop om att läget är så pressat att patientsäkerheten är hotad.

– Jag har varit sjuksköterska i 30 år och sett mycket komma och gå men så här jävligt har det aldrig varit, säger Maria Erixon, operationssjuksköterska på avdelning 33.

Nytt brev

Men landstingsrådet Kent Ögren (S) tycker inte att det är något krisläge utan menar att "allt är möjligt" och att situationen till exempel går att lösa med stafettsjuksköterskor, rapporterar lokala medier

Det här har fått sjuksköterskorna att reagera igen och i ett nytt brev skriver de att "patientsäkerheten ÄR hotad" och att det är "osmakligt att förneka vår verklighet".

I brevet hänvisar sjuksköterskorna till den nya patientsäkerhetslagen från 2010 där personalen har skyldighet att slå larm när det finns risk för vårdskador. "Vad vi nu försöker göra är just detta. Föga förvånande möts vi av total förnekelse."

Räknar upp incidenter

I brevet räknas en mängd farliga eller olämpliga situationer upp som inträffat i år till följd av det pressade läget: Dementa med stor fallrisk som lämnas ensamma. Provsvar som dröjer och riskerar felaktig behandling. Diabetiker som får insulin på fel tider. Äldre som ligger i sin egen avföring i timmar. Anhöriga som lämnas vind för våg efter svåra besked. Patienter som får fel läkemedel eller dosering och intensivvårdspatienter som blir kvar på vårdavdelningen trots livshotande tillstånd.

Lever i en annan verklighet

Sjuksköterskan Maria Erixon menar att politikerna lever i en annan verklighet.

– De är inte på golvet. De ser inte det vi ser, säger hon.

Vad ser ni?

– Att patientsäkerheten är hotad. Vi är för lite folk och har för mycket att göra. Vi jobbar dubbla skift och börjar ibland 13.00 och går av 07.00 på morgonen. Det säger sig självt att det inte finns någon säkerhet i det, säger hon.

Är det farligt att vårdas på avdelningen?

– Det kan säkert finnas situationer då det inte här hälsosamt och det finns stunder då man jobbar med hjärtat i halsgropen.

Platsbristen gör även att patienter som borde vårdas på intensiven hamnar på avdelning 33, som är en akutvårdsavdelning.

– Den kompetens som de behöver finns inte hos oss, säger Maria Erixon.

Ska träffa arbetsgivaren

Det som hon tycker krävs just nu i det akuta läget är hjälp från bemanningsfirmor eller att man drar ned på vårdplatser. Sedan behöver avdelningen byggas upp på nytt på ett bra sätt.

– Här finns så många underbara jobbarkompisar och jätteduktiga, nya sjuksköterskor, säger Maria Erixon.

I slutet av veckan ska företrädare för personalen träffa landstinget för att diskutera hur man kommer vidare.