För drygt ett år sedan avslog Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, en privatpersons ansökan om att få sina patientjournaler förstörda.

Kvinnan har fått vård vid elva olika vårdinrättningar och var orolig för att handlingarna, som lagrats elektroniskt, skulle komma i orätta händer. Den vetskapen skapade ett stort psykiskt lidande hos henne.

Gamla uppgifter

Kvinnan hänvisade också till att uppgifterna var gamla och inte betydde något om hon skulle behöva vård i framtiden.

För att en journal helt eller delvis ska förstöras måste det enligt patientdatalagen föras fram godtagbara skäl från den som ansöker om det, det ska vara uppenbart att journalen inte behövs för patientens vård och ur allmän synpunkt får det inte finnas uppenbara skäl för att bevara den. Samtliga dessa förutsättningar måste vara uppfyllda.

Ivo ansåg inte att uppgifterna i kvinnans journaler var kränkande eller missvisande och tyckte inte att oron för att de skulle spridas räckte som anledning för att förstöra dem.

Därför avslogs kvinnans begäran.

Överklagade

Kvinnan överklagade till förvaltningsrätten i Stockholm, som tyckte att hon hade godtagbara skäl. Däremot ansågs inte underlaget vara tillräckligt för att bedöma journalernas betydelse för fortsatt vård. Ivo fick därför tillbaka ärendet för fortsatt utredning, men överklagade förvaltningsrättens beslut till kammarrätten i Stockholm.

I kammarätten fick myndigheten rätt. Den håller med Ivo om att det inte finns tillräckliga skäl för att förstöra journalerna.

Liknande fall

I ett annat, liknande, ärende kommer kammarrätten fram till samma slutsats: det räcker inte att en patient anser att uppgifter i journaler är psykiskt belastande eller felaktiga för att de ska få förstöras.