– Beslutet handlar om att säkra att landstingen har tillgång till alla verktyg för att bekämpa smittspridning om vi skulle få ett svenskt fall, säger Agneta Karlsson, statssekreterare hos folkhälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström.

Fördelen med att klassa en sjukdom som samhällsfarlig är att det blir möjligt att vidta fler åtgärder om någon skulle smittas.

Begäran om att klassa ebola som samhällsfarlig sjukdom kom från Socialstyrelsen i förra veckan. Beslutet togs vid gårdagens regeringssammanträde.