Det senaste året har 6 228 sjuksköterskor och barnmorskor från andra länder registrerats i Storbritannien, mot 4 305 året före, visar siffror som Royal College of Nursing, RCN, samlat in.

Det innebär att andelen utländska sjuksköterskor och barnmorskor utgjorde 22 procent av de totalt 28 900 som fick engelsk legitimation förra läsåret.

Enligt RCN kommer situationen att förvärras ytterligare eftersom antalet utbildningsplatser har skurits ner samtidigt som arbetskraften blir allt äldre.

– Inget land ska behöva förlita sig på hjälp utifrån för att kunna ge nödvändig vård, men det är där vi har hamnat, och det kommer att bli ännu värre innan det vänder, säger Peter Carter, vd och generalsekreterare för RCN till Nursing Times.

Mer än var tredje sjukhusstiftelse i England har rekryterat personal från utlandet det senaste året. Spanien och Portugal är de populäraste destinationerna när den offentliga vården försöker rekrytera.