Länge har Socialstyrelsens uppgifter om att cirka 3 000 patienter varje år dör på grund av skador i vården tagits som en sanning. Nu har arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, gjort en egen granskning. Den visar att det snarare handlar om mellan 1 400 och 1 800 dödsfall per år.

15 gånger fler journaler

– Fortfarande har vi naturligtvis stora utmaningar kvar, men patientsäkerhetskulturen verkar ha satt sig hos våra medlemmar, säger Mats Eriksson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsens tidigare bedömning baserades på en granskning av närmare 2 000 journaler under ett år, 2003-2004. SKL har under en tvåmånadersperiod granskat närmare 30 000 journaler, det vill säga 15 gånger så många.

Enligt Socialstyrelsens tidigare granskning beräknades, utöver de som dog, cirka 10 000 patienter varje år få bestående men till följd av skador som uppstod under vårdtillfället.

Kortare granskningsperiod

Enligt SKL:s underökning är det betydligt färre, cirka 3 000 patienter. Delvis kan det dock förklaras med att SKL granskade journalerna under en betydligt kortare period än Socialstyrelsen, varför inte alla som fått bestående men fångats upp.

De dominerande skador som framkommer i SKL:s granskning är vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade skador, kirurgiska skador samt trycksår och fall.