I en översiktsartikel i Läkartidningen om vad alkohol har för betydelse vid kirurgiska ingrepp föreslås att alla patienter som ska genomgå en planerad operation bör informeras om riskerna med alkohol, på samma sätt som man informerar om riskerna med rökning och för högt blodtryck.

Författarna föreslår också att alla högkonsumenter bör erbjudas intensivt stöd för att kunna avhålla sig från alkohol inför en operation.

Enligt artikeln leder ett intag av cirka två standardglas vin (totalt cirka 24 gram alkohol) per dag till att risken för komplikationer efter operationen fördubblas.

Hos högkonsumenter som är alkoholfria fyra-åtta veckor före operationen minskar de postoperativa komplikationerna med 70 procent.

De vanligaste postoperativa komplikationerna vid högt alkoholintag är infektioner, blödningar, negativ inverkan verkan på lungor och hjärta samt försämrad sårläkning.