I regeringens budget som presenteras på torsdag är 400 miljoner kronor per år för 2015 - 2018 öronmärkta till förbättrad förlossningsvård. Det bekräftar Juan-Pablo Roa, pressansvarig hos sjukvårdsministern Gabriel Wikström.

Hur pengarna ska fördelas mellan landstingen eller vad de ska användas till är inte specificerat. Det kommer att göras av regeringen och Vänsterpartiet längre fram. 

I uppgörelsen finns också en formulering om att pengarna kan användas även till andra insatser för att stärka kvinnors hälsa. Till exempel förlossningsskador.