I april fick Taiwan sitt fjärde fall av den nya och mycket allvarligare fågelinfluensan A (H7N9). Det var en affärsman som kom hem från en resa i Kina.

Sedan den nya varianten av fågelinfluensa upptäcktes i Kina 2013 har 450 laboratorieverifierade fall konstaterats i Kina eller hos människor som varit där på besök. Även om det verkar som att detta virus inte smittar så lätt så är det allvarligt för dem som drabbas. Av dem som smittats har 165 avlidit.

Har skapat panik

– Hotet från fågelinfluensa har skapat panik bland människor i Taiwan på grund av att så många av dem som insjuknat har dött. Det är verkligen en stor fråga här eftersom vi har så mycket utbyte med Kina, säger Shin-Ru Shih, chef vid forskningscentret för virusinfektioner på Chang Gung universitetet i Taiwans huvudstad Taipei.

Vårdfokus träffar henne under den pågående IFBLS-kongressen i Taipei där hon berättar om sin forskning kring fågelinfluensa.

– Det här är inte bara en fråga för Asien, det är viktigt för hela världen, slår hon fast.

Följer hur viruset förändras

Hon följer utvecklingen av influensavirus typ A mycket noga, hur de förändras och muterar. Hittills verkar det som att A (H7N9) framför allt smittar från fåglar till människor. De som har drabbats har i de allra flesta fall varit i kontakt med fjäderfä på marknader eller blivit smittade i samband med matlagning. Men oron finns för att viruset förändrar sig så att det blir mer smittsamt mellan människor.

– Än är vi inte där, men det kan förstås ske när som helst. Därför är det så viktigt att vi övervakar viruset och får mer kunskap om hur det beter sig och att vi informerar människor om hur de ska undvika att bli smittade, säger Shin-Ru Shih.

Beredskap för pandemi

Det finns en beredskap för ett eventuellt större utbrott i Taiwan. Det har byggts flera nya sjukhus och 1 000 vårdplatser som kan ta emot och isolera patienter.

– Våra myndigheter är medvetna om problemet och vi är beredda om en pandemi skulle inträffa.