Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad, SFPO, har utsett Sofie Karlsson på Byle gård till årets sjuksköterska. Hon får priset för sitt engagemang och för att hon ser till patienternas och de anhörigas bästa.

– För mig är palliativ omvårdnad att lindra lidandet och att öka välbefinnandet under patientens sista tid i livet. Det är också att samarbeta med anhöriga. Att finnas där; lyssna och försöka svara på deras frågor, säger Sofie Karlsson.

Hon är sjuksköterska på en specialiserad palliativ vårdenhet och arbetar i ett team kring patienten. Läkare, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, städare och kock. Alla ingår i teamet och alla är engagerade i vården.

Stöttande kolleger är viktigt

Patienterna är 18 år och äldre, ofta med cancerdiagnoser.

– Stöttande kolleger betyder mycket för min trivsel och för att jag ska orka. För visst händer det att jag identifierar mig med eller känner extra starkt för en patient och då är det viktigt att känna att det är tillåtet att gråta. Men också att skratta. Patienterna tycker om att höra att vi kan vara glada, säger hon.

Vad skulle du ge för råd till en nyexaminerad sjuksköterska som är osäker inför mötet med döende patienter?

– Att det är viktigt att vara närvarande. Man finner inte ord för allt, men ett äkta engagemang och ett aktivt lyssnade – det betyder mycket, säger Sofie Karlsson.

I motivering till priset skriver SFPO: "Sofie sprider entusiasm och inspirerar sina kolleger till att precis som hon själv söka nya kunskaper och utveckla den vård hon arbetar inom och har i och med detta bidragit mycket till vårdens utveckling."