– Det är viktigt att öka kunskapen bland unga om hur farligt det är att ta anabola steroider. Det är så lätt att komma åt på nätet i dag och används av många som tränar för att bygga upp sina muskler, säger Kanar Alkass, biomedicinsk analytiker och forskare vid Rättsmedicinalverket och Karolinska institutet.

Hjärtat blir förstorat

Hon vet, för hon har sett hur hjärtat ser ut hos unga människor som dött efter att ha använt anabola androgena steroider.

– Det gör att hjärtat blir förstorat och vi ser framför allt det som kallas vänsterkammarhypertrofi, det vill säga en ökning av muskelmassan i vänster hjärtkammare som ökar risken för hjärtsvikt, hjärtinfarkt och plötslig hjärtdöd, förklarar hon.

Nu deltar hon i ett forskningsprojekt för att se om hjärtcellerna inte bara blir större, utan också fler hos dem som använder anabola steroider.

Visade hjärtstudier

Kanar Alkass tog biomedicinsk analytikerexamen 1996 och har ägnat större delen av sitt yrkesliv åt forskning. Hon disputerade 2011 och ingår i professor Jonas Friséns forskargrupp vid Karolinska institutet. Forskargruppen har bland annat gjort mycket uppmärksammade studier kring det normala hjärtat som Kanar Alkass visade upp vid posterutställningen på IFBLS kongress i Taiwan.

– Det finns flera olika slags celler i hjärtat, förklarar hon och visar hur man kan bestämma vad som är en kardiomyocit, en hjärtmuskelcell.

När man väl har bestämt vad som är en kardiomyocit, en endotelcell eller en mesenkymal cell, åldersbestäms cellerna genom att mäta den radioaktiva isotopen kol 14. På så vis kan man se hur ofta de olika cellerna i hjärtat förnyas under en livstid.

Liten förnyelse av hjärtmuskelceller

Den etablerade sanningen var tidigare att hjärtcellerna förnyas hela tiden, men Friséns grupp visade att det är stor skillnad mellan olika slags celler i hjärtat. Omsättningen av kardiomyociter är mycket långsam. De vi har när vi föds måste vi helt enkelt vara rädda om hela livet eftersom förnyelsen bara är ungefär en procent vid 25 års ålder för att sedan minska ännu mer ju äldre vi blir.

– Den studie som jag medverkar i nu syftar till att ta reda på om steroider kan orsaka en ökad omsättning eller inte och ge oss mer kunskap om hur de påverkar hjärtat, berättar Kanar Alkass.

Intressanta möten med kolleger

På IFBLS kongress får hon inte bara chansen att berätta om sin egen forskning för intresserade kolleger från andra länder, utan får också nya idéer och inspiration när det gäller den egna forskningen.

– Det har varit mycket varierande och intressanta föreläsningar. Jag lyssnade bland annat på professor Greg Miller och hans forskning om hur viktigt det är med laboratoriemätningar av biomarkörer för identifiering och klassificering av kronisk njursjukdom. Han betonade också hur viktigt det är med standardisering av provtagning, mätning och riktlinjer för tolkning.